.

Tin tức – Cẩm nang

Tỳ hưu ngọc phỉ thúy S5151-4716 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh xám (Myanmar...

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy S2005-6487 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh đậm (Myanmar...

Tỳ hưu ngọc Myanmar S5149 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Myanmar vân xanh, vân trắng (Myanmar...

Tỳ hưu ngọc đông linh H067 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá ngọc Đông Linh nhỏ (tại Việt...

Tỳ hưu mắt mèo HM165 – T.H.V

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ hưu đá mắt mèo vân gỗ(Hồng Kông) +...

Tỳ hưu mã não khói S5016 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu đá mã não khói (tại Việt Nam)...

Tỳ hưu lam ngọc trung M135 – T.H.V

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ Hưu bằng đá Lam ngọc xanh tự nhiên...

Tỳ hưu lam ngọc trung HM019 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá lam ngọc lớn (tại Việt Nam)...

Tỳ hưu lam ngọc trung H017 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu bằng đá Lam ngọc xanh tự nhiên...