.

Tin tức – Cẩm nang

Tỳ hưu Phỉ Thúy DL123 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc phỉ thúy (Myanmar,kèm giấy chứng...

Tỳ hưu ôm bắp cải H151G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng tỳ hưu ôm bắp cải trên đế gỗ...

Tỳ hưu ôm bắp cải H124G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu xanh ôm bắp cải, bột đá...

Tỳ hưu nham thạch trung M077 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bằng Đá nham thạch (tại Việt Nam)...

Tỳ hưu nham thạch nhỏ M078 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bằng Đá nham thạch (tại Việt Nam)...

Tỳ hưu nham thạch lớn M076 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bằng Đá nham thạch (tại Việt Nam)...

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT40 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy (có giấy chứng nhận)...

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy THT32 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy (có giấy chứng nhận)...

Tỳ hưu ngọc phỉ thúy S5151-5103 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh xám (Myanmar...