.

Tin tức – Cẩm nang

Tỳ hưu xám khói HM176 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: tỳ hưu bằng đá thạch anh ám khói.( Nam...

Tỳ hưu vượng tài nhỏ A056 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá (tại Việt Nam). + Kích...

Tỳ hưu vượng tài bích tà H134G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu vàng trên đế gỗ lớn, bột...

Tỳ hưu vượng tài bích tà H120G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu vượng tài bích tà, bột đá màu...

Tỳ hưu vượng tài bích tà H119G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu vượng tài trên đế gỗ, bột...

Tỳ hưu vảy rồng ôm đỉnh vàng D175 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đồng (tại Việt Nam) + Kích thước...

Tỳ hưu vẩy rồng hắc ngà HM120 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện:Tỳ hưu trưng bày điêu khắc vẩy rồng bằng đá...

Tỳ hưu vàng vượng tài H118G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt...

Tỳ hưu vàng H118G – T.H.V

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (Hồng Kông)...