.

Tin tức – Cẩm nang

Tỳ hưu xanh H108G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu xanh ngực châu đỏ trung bột đá...

Tỳ hưu xanh đế gỗ xoay H153G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu bằng bột đá màu đứng trên đế...

Tỳ hưu xanh đế gỗ H106G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu xanh bằng bột đá màu (tại Việt...

Tỳ hưu xanh đậm lớn H143G – T.H.V

+ Chất liệu và xuất xứ: Cặp Tỳ hưu xanh đậm như ý , bột...

Tỳ hưu xanh chiêu tài H139G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: tỳ hưu xanh bằng bột đá màu, đế thủy...

Tỳ hưu xanh chiêu tài H133G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu xanh đậm trên cây tiền, bột...

Tỳ hưu xanh chiêu tài H125G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu xanh bằng bột đá màu (tại Việt...

Tỳ hưu xanh bắp cải H124G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu xanh, bắp cải nhỏ, bột đá màu...

Tỳ hưu xanh Bắc Kinh BKX-S – T.H.V

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ Hưu đá Cẩm Thạch xanh cổ tự nhiên...