.

Tin tức – Cẩm nang

Tỳ hưu xanh ngọc lớn A075 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu xanh ngọc lớn bột đá màu, đế...

Tỳ hưu xanh nạp phước H127G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu xanh đậm trên đế gỗ, bột...

Tỳ hưu xanh mẫu đơn H104G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu xanh hoa mẫu đơn bột đá màu...

Tỳ hưu xanh lớn H104G – T.H.V

Chất liệu và xuất xứ: Tỳ hưu xanh bột đá (Hồng Kông) + Kích thước...

Tỳ hưu xanh lớn H103G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu(tại Việt Nam) + Kích...

Tỳ hưu xanh kéo tài lộc K110M – T.H.V

+ Chất liệu và xuất xứ : Tượng tỳ hưu kéo tài lộc, bằng bột...

Tỳ hưu xanh kéo cải K112M – T.H.V

+ Chất liệu và xuất xứ : Tượng tỳ hưu kéo bắp cải xanh bột...

Tỳ hưu xanh H129G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu xanh, bột đá màu (tại Việt Nam)...

Tỳ hưu xanh H114G – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu xanh, bột đá màu (tại Việt Nam)...