.

Tin tức – Cẩm nang

Tỳ hưu lam ngọc nhỏ HM121 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá lam ngọc nhỏ (tại Việt Nam)...

Tỳ hưu lam ngọc nhỏ H018 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá lam ngọc (tại Việt Nam) +...

Tỳ hưu Lam Ngọc ngồi lớn HM092 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Lam Ngọc, có đế (tại Việt...

Tỳ hưu lam ngọc mini HM121 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu size nhỏ nhất bằng đá lam ngọc...

Tỳ hưu lam ngọc M136 – T.H.V

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ hưu lam ngọc(miền nam Hồng Kông) + Kích...

Tỳ hưu lam ngọc M135 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu lam ngọc(miền nam Hồng Kông) + Kích...

Tỳ hưu lam ngọc lớn M136 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá lam ngọc lớn (tại Việt Nam)...

Tỳ hưu Lam Ngọc lớn M007 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Lam Ngọc (tại Việt Nam). +...

Tỳ hưu lam ngọc lớn H016 – T.H.V

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bằng đá Lam Ngọc (Miền Nam –...