khai quang điểm nhãn tỳ hưu

Tham khảo cách khai quang điểm nhãn cho Tỳ hưu

a

Đứng phía sau Tỳ Hưu hai bàn tay chắp vào hình dấu +, mắt nhắm vào và cầu ước điều mình muốn, phải thật thành tâm thì mới linh.4, Sau khi ước, quay Tỳ Hưu lại phía mình. 1, Chọn