Chuỗi tỳ hưu phỉ thúy trung S6011

Trang sức Chuỗi tỳ hưu phỉ thúy giúp bạn học hành may mắn S6011

830,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi tỳ hưu phỉ thúy 12 li (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): bi trung, 13 bi + Khối lượng: 71g. + Ý nghĩa: Biểu tượng của sự may mắn,