Chuỗi tỳ hưu mắt mèo trung S6014

Chuỗi tỳ hưu mắt mèo trừ tà, hóa giải sát khí S6014

585,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mắt mèo 12 li (tại Việt Nam). + Kích thước : bi vừa, 14 bi + Khối lượng: 49gr. + Ý nghĩa: Có tác dụng bổ trợ sức khỏe, chiêu